تخفیف 25 درصدی روسیه به ایران در هزینه های گمرکیمدیر برگزاری همایش تجاری ایران و روسیه با بیان اینكه هم اكنون برای سهم‌خواهی از بازار...