200 هزار شغل جدید در انتظار فارغ التحصیلانمعاون وزیر کار مهمترین برنامه اشتغال دولت در سال جاری را اجرای طرح “حرکت” عنوان کرد و گفت:...