حجم iOS 10 باز هم کم می‌شودظاهراً اپل می‌خواهد باز هم سیستم عامل گوشی‌های‌اش را فشرده‌تر کند تا فضای استفاده‌ی بیشتری برای کاربران‌اش آزاد شود....