جزئیات تأمین «۴ بسته ویژه جهیزیه» زوج‌های جوانرئیس اتاق تعاون ایران با تشریح جزئیات ۴ بسته ویژه برای تأمین جهیزیه زوج‌های جوان با مبلغ ۷...