برچسب: ۲ است

بنزین ٢ نرخی چالش‌آفرین است

بنزین ٢ نرخی چالش‌آفرین استعضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بنزین ٢ نرخی راهگشای حل مشکلات و راهکاری برای صرفه‌جویی در مصرف این فرآورده نیست و...