صادرات ۱۷۷ میلیون دلار خودرو و قطعات در سال ۹۴براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی، در دوازده ماه سال 94 بیش از 177 میلیون و 384...