وزیر ارشاد: «یالثارات» حق انتشار نداشتوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: لغو پروانه یالثارات را به خودشان ابلاغ کرده‌اند و اینگونه هم باید می‌بود، نشریه...