خبر خوش برای سهامداران «پدیده»مدیرکل اقتصادی استانداری خراسان‌ رضوی از پرداخت تفاوت قیمت واقعی و فروش سهام «پدیده» از سهم مدیرعامل سابق و دستیابی مردم...