اعلام لیست «پاداش‌های کارکنان» یک بانک دولتی؛ از پاداش هفته بانکداری تا عید قربان +سندپست بانک در سال گذشته، 23 میلیارد ریال پاداش بابت هفته...