بدافزاری که 90 درصد اندرویدی‌ها را آلوده می‌کند +نمواربه نظر می‌رسد همچنان موضوع امنیت سیستم عامل اندروید دغدغه‌ی اصلی کاربران و کارشناسان است. به تازگی...