روند فصلی نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد +جدولشکستن سرعت افزایش نرخ ارز، کاهش نوسانات و توقف روند افزایش سایر قیمت‌ها به تبع آن، از...