الناز شاکردوست بعد از چهل روز رژیم گیاهخواری +عکس من چهل روز گیاه خوارى کردم و گوشت بدن حیوانات را نخوردم و بسیار احساس خوب...