مزدا 3 با پیشرانه جدید دیزلی +عکسخط تولید مزدا 3 سدان و هاچبک با اضافه شدن پیشرانه‌ای جدید در بازار اروپا گسترش می‌یابد. مزدا 3...