یک هواپیمای فضایی مافوق فراصوت +عکسدر شرایطی که شرکت اسپیس‌اکس آزمایش موشک های فضایی با قابلیت استفاده مجدد را دنبال می کند، چین اعلام کرده...