ساخت یک هتل شگفت انگیز کوهی در ایران +عکسیک هتل اسکی جدید در دومین پیست اسکی بزرگ ایران ساخته شده است که یکی از مدعیان...