تعرفه‌های جدید خدمات دفاتر پلیس +10 ابلاغ شد +سندبا تصویب کارگروه تنظیم بازار و ابلاغ آن توسط معاون اجرایی رئیس جمهور، از این پس خدمات...