سرنوشت مبهم مونتاژ خودروهای چینی در سایپا/ فقط 265 «آریو» تا پایان تیرماه فروش رفت +سندمجموعا تا پایان تیرماه 113 هزار و 391 خودرو توسط...