مشکلات عجیب اجرایی در طرح کارت اعتباری خرید کالا +سندهدف از اجرای این طرح، کمک به تولیدکنندگان کالاهای داخلی شامل برق و الکترونیک، سلولوزی، لوازم...