حساب‌های موسسه «ثامن‌الحجج» مسدود شد +سند در بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مسدود نمودن حساب های موسسه، علاوه بر ممنوع بودن هرگونه برداشت، انتقال وجه...