میزان صادرات تجهیزات پزشکی درسال 95 +جدولمیزان صادرات تجهیزات پزشکی در طی سه ماهه نخست سال 1395 با 2.2 میلیون دلار ارزش و وزن 83...