راه‌آهن همدان -تهران همچنان در انتظار ریل همدان-راه‌آهن تهران-همدان-سنندج از سال ۷۵ دردستور کار دولت قرارگرفته ولی باوجود گذشت ۱۷ سال تاکنون به بهره‌برداری نرسیده...