برچسب: به

علامت دهی یک مقام به بازار ارز

علامت دهی یک مقام به بازار ارزبازار جهانی ارز در حالی هفته گذشته را همچنان در انتظار تصمیم فدرال رزور برای تغییر نرخ بهره سپری...

پسری که پدرش را به خاطر 206 سوزاند

پسری که پدرش را به خاطر 206 سوزاندقصد داشتم ماشینم را از آنجا ببرم اما جلوی خودرویم ماشین دیگری پارک بود به همین دلیل نتوانستم...