برچسب: به کرد

جوانفکر به حکم حبس اعتراض کرد

جوانفکر به حکم حبس اعتراض کردمشاور رسانه ای رئیس دولت دهم به رای صادره دادگاه مبنی بر حبس ۹۱روزه اعتراض کرد. جوانفکر به حکم حبس...