معنی اصطلاح «بنگاه‌های بزرگ» بانک مرکزی تعریف اصطلاح «بنگاه‌های بزرگ» را در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد. سیستم اطلاع رسانی پرس نیوز مرجع...