بدهی «بابک زنجانی» به بانک سرمایه تسویه شدمدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان از تسویه بدهی بابک زنجانی به بانک سرمایه با هماهنگی وزارت نفت خبر...