برچسب: «اسپورتیج» جهانی

ورود «اسپورتیج» جدید به بازارهای جهانی

ورود «اسپورتیج» جدید به بازارهای جهانی استقبال از اسپورتیج جدید در همان ابتدا بسیار طوفانی بوده به گونه‌ای که مثلاً در بازار انگلستان 1500 دستگاه...