با این ترفند در اپل پیام خود نابود شونده بفرستید +آموزشدهه شصتی‌ها یادشان هست که در کارتون کارآگاه گجت پیام‌ها پس از خوانده شدن نابود...