پرونده شلیک مرگبار به دختر جوان در تهران به کجا رسید؟

پرونده شلیک مرگبار به دختر جوان در تهران به کجا رسید؟

پرونده شلیک مرگبار به دختر جوان در تهران با اعتراف پسر مورد علاقه او و بازداشت مامور پلیس وارد مرحله تازه‌ای شد.

کرمان نیوز

اندروید

اندروید