جشن تولدهایی گران‌تر از عروسی

جشن تولدهایی گران‌تر از عروسی

برگزاری مراسم جشن تولد هرقدر برای بچه‌های یکی دو نسل پیش جامعه ساده بود، برای بچه‌های امروز به مراسمی بزرگ با امکانات غیرمتعارف و البته هزینه‌های زیاد و نجومی برای خانواده‌ها تبدیل شده است.

مرکز فیلم

موسیقی روز

خرید لینک