چشم 20 میلیون نفر به دست بانک‌ها

چشم 20 میلیون نفر به دست بانک‌ها

در حالی شهرداری تهران پیشنهاد کرده طی برنامه ششم توسعه 10 درصد از بافت‌های فرسوده کشور بازسازی شود که نوسازی این مناطق از کمبود منابع مالی و بانکی رنج می‌برد.

خبر جدید

گوشی

بک لینک رنک 1