آخرین وضعیت راهنمای تغذیه‌ای در آبمیوه‌های صنعتی

آخرین وضعیت راهنمای تغذیه‌ای در آبمیوه‌های صنعتی

رییس انجمن صنایع تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنستانتره و آبمیوه با اشاره به طرح برچسب چراغ راهنمای تغذیه‌ای، گفت: بعضی از مواد غذایی می‌توانند با سرعت بیشتری این کار را انجام دهند اما در صنعت آبمیوه، یکی از دلایلی که این برچسب نصب نشده، وجود قند طبیعی در آبمیوه‌های ارگانیک است که البته در حال حاضر وزارت بهداشت این منطق را تا حدودی پذیرفته که این قند طبیعی است و نباید آن را محاسبه کرد.

اخبار دنیای تکنولوژی

cars