لیدری بازار با گروه پالایشگاهی

لیدری بازار با گروه پالایشگاهی

در گروه های پتروشیمی و پالایشگاهی بازگشایی نماد شبندر بعد از مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انتخاب هیات مدیره با صف خرید حدود 70 میلیون سهمی سبب افزایش تقاضا و صف خرید سایر هم گروهی ها شد تا جایی که به جر نمادهای ونفت و شرانل مابقی نمادهای گروه پالایشکاهی با صف خرید به کار خود پایان دادند.

تلگرام

فیلم سریال آهنگ

دانلود موزیک