بازار آجیل و خشکبار باطعم قاچاق +جدول

بازار آجیل و خشکبار باطعم قاچاق +جدول

یکی از بازارهایی که نزدیک عید جیب مشتریان را خالی می کند بازار آجیل و خشکبار است که تغییر قیمت محصولات این بازار هم امسال غافلگیر کننده است.

عکس های جدید

تلگرام

ورزشی