آینده نامعلوم بازارهای نوظهور

آینده نامعلوم بازارهای نوظهور

نام‌شان بر بلندی است اما مدتی است که بر خاک سیاه نشسته‌اند؛ چندین دهه از عمرشان می‌گذرد اما هنوز به آن‌ها «اقتصادهای نوظهور» می‌گویند.

اخبار دنیای دیجیتال

پرس نیوز

مرجع سلامتی