گرجستان نظام سفر بدون روادید ایرانیان را احیا کرد

گرجستان نظام سفر بدون روادید ایرانیان را احیا کرد

وزارت امور خارجه گرجستان اعلام کرد که 15 ماه فوریه 2016 (دوشنبه 26 یهمن) اجرای رژیم بدون ویزا برای ایران از سر گرفته می شود.

وبلاگ اطلاعات

موسیقی روز

اتوموبیل