پرتاب نارنجک به صورت مامور پلیس

پرتاب نارنجک به صورت مامور پلیس

مامور پلیس تهران حین خدمت با پرتاب نارنجک مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

اندروید

تکنولوژی جدید

پامنا موبایل لپ تاپ