عکس/ راز جوان ماندن «کیمیا» فاش شد

عکس/ راز جوان ماندن «کیمیا» فاش شد

طرح روزنامه قانون درباره انتقاداتی که به گریم ضعیف بازیگر نقش کیمیا شده است را می بینید:

تلگرام

سپهر نیوز

آپدیت نود 32