4 شرط دولت برای افزایش مناطق ویژه اقتصادی

4 شرط دولت برای افزایش مناطق ویژه اقتصادی

معاون امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق ‌آزاد گفت: دولت بنا دارد فقط در مناطق مرزی منطقه آزاد ایجاد کند و در دور جدید تسهیلاتی مانند تردد خودرو خارجی به خارج از محدوده حذف شده و کالای همراه مسافر نخواهیم داشت و رویکرد صادرات محور است.

اخبار دنیای تکنولوژی

دانلود سریال و آهنگ

بک لینک رنک 8