درخواست هیوندا از ایران خودرو دیزل

درخواست هیوندا از ایران خودرو دیزل

مدیرعامل ایران خودرو دیزل از درخواست شرکت هیوندا از این شرکت برای گسترش ارتباطات صنعتی در دوران پسابرجام خبر داد.

اندروید

اندروید

تکنولوژی جدید