اثر 100 هزار میلیاردی 10 تازه‌وارد بر شبکه بانکی

اثر 100 هزار میلیاردی 10 تازه‌وارد بر شبکه بانکی

حجم نقدینگی موجود در چرخه اقتصادی کشور از مرز 900 هزار میلیارد تومان هم گذشت؛ تغییری که رییس کل بانک مرکزی را به واکنش به برخی ادعاها مبنی بر دستکاری آمار نقدینگی واداشت و وی از 100 هزار میلیاردی که می‌توانست جزو این آمار نباشد، پرده برداشت.

علم و فناوری

دانلود فیلم جدید

فروش بک لینک