روایت کاسبان از خریدهای نوروزی

روایت کاسبان از خریدهای نوروزی

کاسبان بازار می‌گویند هنوز انتظارشان از خریدهای مردم برآورده نشده است و منتظرند تا شاید روزهای آینده بتوانند رکود سرسخت یکساله را جبران کنند. مردم هم البته در خریدها همچنان احتیاط می‌کنند.

پرس نیوز

موسیقی روز

دانلود فیلم خارجی