تازه‌ترین سناریوی مزدی 95 کارگران

تازه‌ترین سناریوی مزدی 95 کارگران

با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.

خبر دانشجویی

فیلم سریال آهنگ

استخدام ایران