ارسال بسته‌های پستی چقدر زمان می‌برد؟

ارسال بسته‌های پستی چقدر زمان می‌برد؟

پست یک مرسوله بسته به این‌که برای ارسال آن از چه شیوه‌ای استفاده شود تا 20 روز زمان نیاز دارد.

دانلود موزیک

استخدام

خرید لینک