استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی ابلاغ شد

استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی ابلاغ شد

بانک مرکزی بخشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

روزنامه قانون

وبلاگ اطلاعات

ورزش و زندگی