بابک زنجانی آخر هفته آزاد می‌شود؟

بابک زنجانی آخر هفته آزاد می‌شود؟

وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید نهم دی ماه، دو سال از بازداشت موکلش می‌گذرد و دادگاه مکلف است طبق ماده ۲۴۲ قانون آئین‌ دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت را فک و قرار تأمین مناسب صادر کند.

سایت استخدامی

موسیقی روز

فروش بک لینک