فرصت ۴ روزه مجلس به شرکت دولتی برای توقف توزیع برنج‌های آلوده

فرصت ۴ روزه مجلس به شرکت دولتی برای توقف توزیع برنج‌های آلوده

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اعلام “برنج های آلوده وتاریخ مصرف گذشته موجود در انبار های بازرگانی دولتی باید معدوم شود” گفت: به مدت ۴ روز به این شرکت مهلت داده می شود تا از تصمیم خود مبنی جابه جایی و تغییر بسته‌بندی این برنج‌ها صرف نظر کند.

نفت،آموزش پرورش،دولتی

اس ام اس

بک لینک