برخورد بد ماموران فرودگاه‌های ترکیه با ایرانی‌ها

برخورد بد ماموران فرودگاه‌های ترکیه با ایرانی‌ها

به گفته رحمانی موحد، در همکاری‌های گردشگری با کشورهای دیگر رعایت دو نکته برای ما اهمیت دارد و اگر این دو نکته رعایت نشود در همکاری با آن کشور تجدید نظر می‌کنیم.

عکس

سیستم اطلاع رسانی

ابزار رسانه