واردات ۳۶ هزار خودرو در ۱۰ ماهه امسال

واردات ۳۶ هزار خودرو در ۱۰ ماهه امسال

براساس آمار رسمی از تجارت خارجی کشور در مدت ۱۰ ماهه امسال ۳۶ هزار خودرو به کشور به مبلغ ۸۴۷ میلیون دلار وارد شده است.

آلرژی و تغذیه

مرکز فیلم

مدرسه