پیشنهاد نعمت زاده، خلاف اهداف اصل44

پیشنهاد نعمت زاده، خلاف اهداف اصل44

خروج پتروشیمی ها از بورس می تواند این واحدهای صنعتی را وارد فضای ابهام گرایی و رانت گرایی می کند. علاوه بر این خروج پتروشیمی ها از بورس خلاف اهداف اصل 44 قانون اساسی است.

گوشی

اس ام اس

خبر فرهنگیان