تأیید حکم اعدام دو سارق متجاوز در پردیس

تأیید حکم اعدام دو سارق متجاوز در پردیس

2 سارق متجاوز پس از تأیید حکمشان ازسوی هیأت قضائی دیوانعالی کشور، به ‌زودی اعدام می‌شوند.

مرجع سلامتی

علم و فناوری

آگهی استخدام